Şirdenden ve Sokollu

Şirdenden ve Sokollu
Bu gün bloğumda sizlere birbiri ile hiç ilgisi olmayan iki husustan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi Sokollu Mehmet Paşanın hayatıdır 1505 yılında Vişegrad kadılığındaki Rodo kasabasına uzak olmayan (Osmanlı idaresi altında iken Sokol olarak adlandırılan) Sokoloviç’ de  doğan Bayo Sokoloviç daha sonra Türk olmuş 1519 yılında devşirme sistemi ile çocuk yaşta Edirne Sarayına getirilmiş ve Mehmed adı  verilerek Türk ve Müslüman kültürü ile yetiştirilmiştir. Balkan halkları arasında Mehmed Paşa Sokoloviç olarak ...