Karga Sesi, Cenap Şahabettin

Geçenlerde çalıştığım şirkette Teknik Müdür olarak görev yapmış bir kardeşimden söz etmiştim. Bu günkü bloğuma gene onla olan bir anımdan bahsetmek istiyorum

Bundan yaklaşık 35 sene önce . Şirketimiz Bilecikte bir Tesis kurmuş bizi de orada görevlendirmişler. Konut pek fazla olmadığı için Holding orada çalışanlar için bir de lojman öngörmüş ama inşaat halen sürüyor. O yörede  istenilen vasıfta özellikle Mühendis bulunamadığı için biraz daha fazla ücret ödeyerek ve yapılan lojmanlarda bekar odaları tahsis ederek kadrolarımızı oluşturmak da hedeflerimiz arasında.cenapsahabettin2

Uygulamamız oldukça başarılı oldu ve önemli bir miktarda yurtdışında eğitim almış mühendisi istihdam etmemize imkan sağladı.

Sene 1979 Ay Kasım veya Aralık. Soğuk ve kar o biçim. Kalorifer yok. Her odaya en büyüğünden bir gaz sobası kurulmuş. Müdürler odada tek diğer çalışanlar 3-4 kişi birlikte kalıyor.

Akşamları da yemekler mevcut bir kaç restoranın birinde birlikte yeniyor. Biraz da alkol alındığı için genelde genç mühendisler sivrilik, biz müdürler de ukalalık yapıyoruz.

Her konuya aklımız erdiği için engin fikirlerimizi gençlere aktarıyoruz. Daha sonra Teknik Müdür olacak mühendisimiz ise ben ak dersem yok diyor. Her fikrime bir karşılık. Yani içkinin yanında yumruk mezesi. Ne ise

Aradan 10-12 yıl geçti. Bir gün aynı yerde yemek yiyoruz. O müdür olmuş ben ise Ağır Ağbi.

” Hatırlıyormusun ağbi ” dedi” Çok seneler evvel gene burda yemek yiyorduk bir şeyler anlatmıştın da ben hep karşı çıkmıştım” ” He ” dedim.

” Sonradan anladımki sen haklısın, ben de şimdi senin gibi düşünüyorum”

” Geç kaldın” dedim ” Ben şimdi öyle düşünmüyorum.

Nedendir bilmem insanlar zaman içinde gelişirler ve doğal olarak düşünce yapıları ve olaylara bakışları değişebilir.

Bu konuda size Cenap Şahabettin’ i örnek gösterebilirim.

Kendisini , zaman içinde fikir değiştirdiği için, eleştirenlere karşı savunması şöyledir.

” Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim,kölesi değil.

Fikirlerime karşı hiçbir taahhüdüm yoktur.ister değiştirir,ister saklarım.

Karga adını değiştirse de sesinden tanınır.”

İnsanın yaşamı boyunca yaptığı gelgitlerin gelişimine yansıması olarak kabul edeceğimiz bu tip davranışlar mesleklerine de yön vermektedir.

Bu tip davranış değişikliklerini en çok yazar ve basın emekçilerinde görürüz.

Her kesimde , eleştirilere tabi tutulsa bile, gene de zaman içinde kabul edilen bu kişilik farklarına  sadece siyasette anlayış gösterilmemektedir.

Bu nedenle siyasetle ilgilenen kişiler , kendi tabirleri ile, tabanına ters düşmemek için sadece fikir ve düşünce ekseninde değil uygulama ekseninde de bir değişim göstermeyi reddederler.

Bunu ülkemiz siyasetinde çok net görebilirsiniz.

Gezi Parkı eylemlerinde uyguladıkları yöntemleri  revize edebilselerdi.

Suriye Politikasında kendilerini makul bir süre içerisinde yenileyebilselerdi bu gün geleceğe çok daha ümitli bakabilecektik.

Son bir hususta yasaların uygulanması ile ilgili Minkeos ‘ tan gelsin.

Eğer Taksimde Beyoğlu Belediyesi iftar verince yasal, Yeryüzü Sofralarında iftar yapmak yasalara aykırı ise

Bu durumda ya yasalarda sorun vardır veya yemek kalitesinde.